نمایش 111 - 120 از 160
25 درصد بچه اهی کشور در نهاوند تولید می شود سرپرست جهادکشاورزی شهرستان نهاوند گفت: شهرستان نهاوند هر ساله به طور میانگین با تولید 2400 تن ماهی سردآبی و گرم‌آبی رتبه نخست استان را دارد و تأمین‌کننده ۲۵ درصد بچه ماهی کشور است. 05/05/1394 - 15:47
۲۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع نهاوند برداشت شد سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: برداشت مکانیزه ۲۵۰۰ تن کلزا از ۱۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت مزارع این محصول در شهرستان نهاوند آغاز شد. 04/30/1394 - 08:26
امسال 1200 تن نخود مرغوب توسط کشاورزان نهاوند تولید می شود سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال ۱۲۰۰تن نخود مرغوب به صورت سنتی و مکانیزه از ۱۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت دیم این محصول در نهاوند برداشت می‌شود. 04/08/1394 - 09:23
امسال 24 هزار تن خیار از مزارع نهاوند برداشت می‌شود سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند: سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 24 هزار تن خیار از 400 هکتار از اراضی نهاوند برداشت شود. 03/31/1394 - 13:33
تولید 65 درصد گشنیز کشور و 98 درصد گشنیز استان همدان در نهاوند رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: 65 درصد گشنیز تولیدی کشور و 98 درصد گشنیز استان همدان از 4500 هکتار از اراضی شهرستان نهاوند تولید می‌شود. 03/09/1394 - 08:53
دل سرد شدن کشاورزان نهاوندی از عملکرد نامشخص بیمه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: عملکرد نامشخص بیمه وعدم شفافیت در پرداخت غرامت موجب دلسردی کشاورزان نهاوندی و بی میلی برای بیمه کردن محصولات کشاورزی شده است. 03/08/1394 - 15:16
379 حلقه چاه غیرمجاز در نهاوند وجود دارد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: بیش از 379 حلقه چاه غیرمجاز در نهاوند وجود دارد. 02/31/1394 - 13:17
کشت چغندرقند در چهارهزار هکتار از مزارع نهاوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: امسال چهارهزار هکتار از مزارع نهاوند به کشت چغندرقند اختصاص یافت. 02/23/1394 - 08:47
خسارت 124 میلیارد تومانی سرمازدگی به محصولات کشاورزی نهاوند,سایت گرو,جهاد کشاورزی نهاوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: خسارت سرمازدگی هفت مرحله ای باغ ها و اراضی کشاورزی نهاوند به ۱۲۴میلیارد تومان رسیده است. 02/16/1394 - 19:21
کاشت محصول کلزا در 1500 هکتار از اراضی نهاوند رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال بالغ بر 1500 هکتار از اراضی کشاورزی نهاوند به کاشت محصول کلزا اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود بیش از 4500 تن دانه روغنی کلزا در این شهرستان تولید شود. 02/05/1394 - 09:07

صفحه‌ها

اشتراک در جهاد کشاورزی نهاوند