نمایش 121 - 130 از 160
سرمای بهاره به 25 درصد از باغات نهاوند خسارات وارد کرد مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند گفت: سرمازدگی به 25 درصد محصولات باغی نهاوند خسارت وارد کرد. 02/02/1394 - 08:48
کشت گندم و جو در 36 هزار هکتار از اراضی نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال بیش از 36 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نهاوند به کشت گندم و جو آبی و دیم اختصاص یافته است. 01/17/1394 - 09:04
تولید بیش از 50 درصد چغندر استان در نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت:شهرستان نهاوند با تولید 134 هزار تن چغندر قند بیش از 50 درصد محصول تولیدی استان را به خود اختصاص داده است. 09/23/1393 - 08:36
تولید 130 هزار تن چغندر قند در نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از تولید 130 هزار تن چغندر قند در این شهرستان خبر داد. 09/03/1393 - 08:16
کشت پاییزه در 37 هزار هکتار از مزارع نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: 37 هزار هکتار از مزارع نهاوند زیرکشت پائیزه غلات قرار گرفت. 08/22/1393 - 10:18
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند از سرشماری روستاهای خالی از سکنه در این شهرستان خبر داد. 07/12/1393 - 08:28
وزير جهاد کشاورزی در گردهمایی مدیران سراسر کشور این سازمان از مدير جهاد کشاورزي نهاوند تقدير نمود. 07/09/1393 - 11:13
مدیر جهادکشاورزی نهاوندگفت: شهرستان نهاوند در تولید چغندر قند استان همدان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. 07/08/1393 - 12:25
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: 400 تن بادام درختی از باغات نهاوند برداشت شد. 07/07/1393 - 08:25
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: برداشت ۹ هزار تن گردو از باغات نهاوند آغاز شد. 07/02/1393 - 18:48

صفحه‌ها

اشتراک در جهاد کشاورزی نهاوند