نمایش 1 - 4 از 4
سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: کشاورزان نهاوندی بیش از 42 هزار تن گندم تحویل مراکز خرید داده‌اند. 05/27/1394 - 02:45
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: بیشترین گندم استان همدان در نهاوند تولید می شود. 05/25/1393 - 09:00
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: 12 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در شهرستان نهاوند با قیمت تضمینی خریداری شده است. 04/31/1392 - 09:09
اشتراک در گندم نهاوند