تازه های سایت

کد مطلب: 3461
27. مهر 1391 - 9:55
به گزارش سایت گرو: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یکدوره مسابقات دارت در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

به گزارش سایت گرو : به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یکدوره مسابقات دارت در دو بخش آقایان و  بانوان در خانه کشتی شهید منوچهر برزوئی در تاریخ 26 /7 91 با حضور بیش از 50 نفر شرکت کننده برگزار گردید و ضمنا نفرات اول تا سوم به شرح ذیل است:

آقایان :                                                           بانوان :

نفر اول :محسن دلیجانی                                     نفر اول :معصومه ساکی

نفر دوم :داود سیاوشی                                       نفر دوم:فریبا عبدالملکی

نفر سوم :ایوب سنگ سفیدی                              نفر سوم:مریم حمیدوند

نویسنده خبر:سماوات

دیدگاه شما