نمایش 1 - 3 از 3
در مراسمی با حضور فرمانده سپاه استان همدان فرمانده جدید سپاه ناحیه نهاوند معرفی شد. 07/20/1398 - 14:21
در مراسمی با حضور سردار‌ مجیدی فرمانده سپاه استان همدان از زحمات ۵ ساله سرهنگ کریمی قدردانی شد و با صدور حکمی سرهنگ حسن مرادی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه نهاوند معرفی شد 11/11/1397 - 13:18
مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه نهاوند برگزار شد. 02/24/1393 - 11:52
اشتراک در فرمانده جدید سپاه نهاوند