نمایش 1 - 8 از 8
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند گفت: پیش بینی می شود ۴۵ هزار تن گندم دیم و آبی در شهرستان نهاوند در سال جاری تولید و برداشت شود. 03/08/1399 - 07:15
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: از ابتدای فصل برداشت محصول گندم در نهاوند تاکنون ۳۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل مراکز خرید شهرستان شده است. 05/04/1398 - 11:49
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: کار برداشت محصول گندم و جو از 19 هزار هکتار اراضی دیم در شهرستان نهاوند آغاز شد. 04/11/1398 - 08:32
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: ۷۰ هزار تن گندم از مزارع نهاوند برداشت شد. 07/22/1397 - 07:56
برداشت 55 هزار تن گندم از 19 هزار هکتار از مزارع نهاوند آغاز شد. 04/24/1396 - 15:57
معاون فرماندار شهرستان نهاوند گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از 55 هزار تن گندم، 25 هزار تن جو و 3500 تن کلزا در این شهرستان برداشت شود. 04/15/1396 - 13:50
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند خبر داد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: در شهرستان نهاوند 55 هزار تن گندم و 3 هزار و 500 تن كلزا از مزارع كشاورزي شهرستان نهاوند برداشت مي‌شود. 04/15/1396 - 07:40
رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد: رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند از آغاز برداشت محصول گندم با به‌کارگیری ۹۰ دستگاه کمباین در نهاوند خبر داد. 04/10/1395 - 05:21
اشتراک در برداشت گندم