نمایش 1 - 4 از 4
از دید شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش خرید هواپیما آخرین اولویت را برای استفاده از دلار های آزاد شده دارد. 11/12/1394 - 19:58
در روزهای گذشته یک شماره ناشناس در شهرستان نهاوند اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در مورد نتیجه انتخابات مجلس کرد. 08/16/1394 - 09:34
در روزهای گذشته یک شماره ناشناس در شهرستان نهاوند اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در مورد نتیجه انتخابات مجلس کرد. 08/11/1394 - 09:46
مردم امیدی به ریشه‌کن کردن ۱۰۰ درصدی موضوع اعتیاد ندارند سرپرست فرمانداری نهاوند گفت: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد مردم امیدی به ریشه کردن موضوع اعتیاد به‌صورت 100 درصدی ندارند. 03/18/1394 - 09:39
اشتراک در نظرسنجی