تازه های سایت

کد مطلب: 21014
2. شهريور 1393 - 12:32
شهرداری نهاوند با انتشار اطلاعیه ای شرایط برخورداری از تخفیف عوارض را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری گرو، در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع عموم همشهريان عزيز مي رساند:

شهرداری نهاوند در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر و به منظور تشويق شهروندان،تخفيفات ذيل را در خصوص عوارض ساليانه نوسازي ، كسب و پيشه و پسماند در سال 93 اعمال نمايد.

الف) اعمال تخفيفات صرفاً براي عوارض نوسازي ،كسب و پيشه و پسماند مي باشد.

ب) اعمال 30% تخفيف براي موديان حقيقي و حقوقي كه طي ماه هاي مرداد و شهريور 1393 نسبت به پرداخت عوارض فوق اقدام نمايند.

ج) ميزان تخفيف در نظر گرفته شده جهت مؤديان پرداخت كننده عوارض مذكور در طول ماه هاي مهر و آبان به ميزان 25% مي باشد.

د) مؤديان محترم كه در ماههاي آذر و دي 93 موفق به پرداخت عوارض گردند از تخفيف 20% برخوردار مي گردند.

ذ) آخرين سقف تخفيف اعمال شده در ماههاي بهمن و اسفند 93 به ميزان 15% مي باشد.

و) تخفيفات اعمال شده برابر برنامه زمانبندي شده فوق تا پايان سال 93 قابليت اجرايي داشته و بدهي سنوات گذشته عوارض نوسازي، كسب و پيشه ،پسماند شامل تخفيفات اعلامي نمي باشد.

لذا شهروندان محترم مي توانند با مراجعه به موقع به شهرداري از شرايط تخفيفات اطلاع حاصل نمايند.

شوراي اسلامي شهر و شهرداري نهاوند

دیدگاه شما