نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل سازمان حج و زیارت استان همدان گفت: استان همدان امسال یک هزار و 565 نفر زائر و 61 همراه را با سه پزشک در چهار پرواز به سرزمین وحی اعزام می کند. 06/03/1393 - 18:54
اشتراک در یک هزار نفر از همدان به سرزمن وحی اعزام می شوند