نمایش 1 - 2 از 2
خاطره جوان‌ترین آزاده استان همدان از اردوگاه شماره 10 الرمادیه عراق از حمام اجباری تا سلول‌های زیرزمینی رزمنده نهاوندی و جوان‌ترین آزاده استان همدان از سال‌های اسارت در اردوگاه شماره 10 الرمادیه عراق و سلول‌هایی که 70 پله زیرزمین بود می‌گوید. 05/26/1394 - 12:06
حاج طاهر احمدوند رزمنده نهاوندی به عنوان جوانترین آزاده استان همدان شناخته می شود. 05/26/1393 - 09:56
اشتراک در جوانترین آزاده استان همدان