نمایش 1 - 2 از 2
مجمع بسیج شهرستان نهاوند در آخرین جلسه خود در سال 97 با اشاره به ضرورت اجرای دقیق بیاینه گام دوم انقلاب بیانیه ای صادر کرد. 12/17/1397 - 13:27
اولین مجمع بسیج شهرستان نهاوند در سال 93 در کانون شهید باهنر نهاوند برگزار شد. 05/25/1393 - 10:28
اشتراک در مجمع بسیج شهرستان نهاوند