نمایش 1 - 3 از 3
جمعی از اعضای ستاد برگزاری کنگره عالمان فرزانه نهاوندی با سفربه شهرمقدس قم با آیت الله نوری همدانی دیدارکردند. 07/15/1393 - 12:33
یکی از مراجع تقلید شیعیان با صدور پیامی کشتار مردم مظلوم غزه توسط صهیونیست‌ها را محکوم کرد و گفت: امنیت این منطقه جز با نابودی اسرائیل فراهم نمی‌شود. 05/12/1393 - 00:59
اشتراک در ایت الله نوری همدانی