نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: رمضان فرصت خوبی برای تجلی نقش روحانیت است و نشر معارف قرآن کریم باید جزء اصلی ترین برنامه های تبلیغی مبلغین باشد. 04/24/1393 - 09:33
اشتراک در نقش مبلغان در ماه رمضان