نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی نهاوند گفت: یک قاتل در نهاوند کمتر از 24 ساعت پس از ارتکاب جرم دستگیر شد 03/01/1393 - 08:34
اشتراک در دستگیری قاتل در کمتر از 24 ساعت در نهاوند