نمایش 1 - 3 از 3
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: با افزایش بارش‌ها در سال زراعی جاری پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 72 هزار تن گندم از مزارع نهاوند برداشت شود. 02/26/1398 - 08:11
کشاورزان شهرستان نهاوند مبلغ 16 میلیون تومان برای کمک به مردم سوریه جمع آوری کردند. 03/19/1393 - 08:59
اشتراک در کشاورزان نهاوندی