نمایش 1 - 2 از 2
مردم نهاوند برای ویزیت متخصص باید 10 ساعت در صف بایستند. 04/29/1395 - 10:50
پایگاه خبری گرو : مدیر بیمارستان شهید حیدری نهاوند گفت : بیش از 358 نفر در سال جاری در بیمارستان شهید حیدری نهاوند تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند 08/27/1392 - 08:49
اشتراک در بیمارستان شهید حیدری