نمایش 1 - 1 از 1
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: اگر روزی بزرگترین سلاح ما پاسداران کلاش و ژ۳ بود، امروز هزاران موشک آماده شلیک به هر هدف دلخواهی در حوزه منافع حیاتی دشمنان در منطقه است. 03/04/1392 - 13:26
اشتراک در سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه