نمایش 1 - 3 از 3
شهید داود رضا لطیفی از شهدای دانش‌آموز نهاوند در سن 17 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد و بعد از 28 سال غربت به آغوش وطن بازگشت. 03/19/1396 - 23:25
شهید داود رضا لطیفی از شهدای دانش‌آموز نهاوند در سن 17 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد و بعد از 28 سال غربت به آغوش وطن بازگشت. 08/11/1395 - 15:06
پایگاه خبری گرو: پدر شهید داود رضا لطیفی به مناسبت هفته منابع طبیعی یک اصله نهال سرو غرس کرد. 12/17/1392 - 11:25
اشتراک در شهید داود رضا لطیفی