نمایش 1 - 1 از 1
فیلم سینمایی دانش آموزان شهید گروه انقلابی ابوذر نهاوند پخش می شود کارگردان و مستند ساز شبکه سوم سیما به سایت گرو خبر داد: کارگردان و مستند ساز شبکه سوم سیما گفت: کار ساخت فیلم سینمایی دانش آموزان شهید گروه انقلابی ابوذر نهاوند که متشکل از ۶ دانش آموز و معلم انقلابی شهید بودند از دی ماه با بیش از 80 بازیگر ملی و بومی آغاز و در سالگرد شهادت آنها از سیما پخش می شود. 09/15/1393 - 09:38
اشتراک در مستند ساز شبکه سه