نمایش 1 - 1 از 1
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی نهاوند گفت: تبلیغات و تحرکات انتخاباتی کاندیداهای شورا رصد می‌شود و می تواند در تائید صلاحیت آنان موثر باشد. 01/05/1400 - 02:08
اشتراک در صلاحیت داوطلبان