نمایش 1 - 3 از 3
جنگل کاری ۵۰ هکتاری مراتع نهاوند با حضور رئیس بسیج مستضعفین افتتاح شد. 09/08/1398 - 11:14
سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برای افتتاح پارک کرامت و صیانت به شهرستان نهاوند سفر کرد. 09/07/1398 - 16:45
با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین اردوگاه صیانت و درمان نهاوند افتتاح شد. 09/07/1398 - 16:16
اشتراک در رئیس سازمان بسیج