نمایش 1 - 2 از 2
سردار صدیق در مراسم روز جهانی قدس در نهاوند: فرمانده دوران دفاع مقدس و بازرس قرارگاه امام حسین(ع) گفت: مردم کشورمان نشان دادند که آرمان آزادی قدس شریف را هرگز فراموش نمی کنند و همیشه پشتیبان ملتهای مسلمان و مظلوم هستند. 03/10/1398 - 14:08
سخنرانان مراسم روز جهانی قدس در شهرستان نهاوند مشخص شدند. 03/08/1398 - 13:42
اشتراک در سردار صدیق