نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار نهاوند گفت: توسعه گلخانه‌ها و تجهیز سیستم آبیاری نوین کشاورزی شهرستان نهاوند از وظایف اصلی جهاد کشاورزی در سند توسعه است. 02/23/1398 - 13:39
اشتراک در نشست تخصصی