نمایش 1 - 1 از 1
شهردار نهاوند خبر داد: شهردار نهاوند گفت: با شروع به کار کارخانه آسفالت شهرداری نهاوند و ‌مساعد شدن آب‌و هوا به زودی نهضت آسفالت در نهاوند آغاز می‌شود 01/23/1398 - 11:40
اشتراک در نهضت اسفالت