نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه نهاوند گفت: عیب اصلی کار شورای فرهنگ عمومی نهاوند پیگیری نکردن مصوبات است و ‌همین امر باعث به نتیجه نرسیدن مصوبات این شورا است. 04/11/1397 - 01:26
اشتراک در شوری فرهنگ عمومی