نمایش 1 - 2 از 2
امشب ‌یک ماه گرفتگی در ایران اتفاق افتاد که با چشم غیر مسلح نیز آن را میشد مشاهده کرد. 11/11/1396 - 20:05
روزانه تعداد زیادی از هواپیماهای مسافربری شرکت‌های هوایی خارجی از آسمان کشورمان ازجمله شهرستان نهاوند عبور می‌کنند. 04/04/1395 - 14:07
اشتراک در آسمان نهاوند