نمایش 1 - 1 از 1
روزانه تعداد زیادی از هواپیماهای مسافربری شرکت‌های هوایی خارجی از آسمان کشورمان ازجمله شهرستان نهاوند عبور می‌کنند. 04/04/1395 - 14:07
اشتراک در هواپیمای قطری