نمایش 1 - 3 از 3
انتشار خبر بازداشت یکی از بازیکنان لیگ برتر،در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت. 05/29/1394 - 08:11
برگزاری یک جشن تولد برای بازیکن خارجی تیم لیگ برتری دردسرساز شد و تیمی که اصلاً دوست ندارد در متن حاشیه‌ها باشد، ناخواسته در کانون حواشی قرار گرفت. 05/29/1394 - 08:05
یکی از بازیکنان یکی از تیم های لیگ برتری به دلیل برگزاری پارتی در منزل شخصی اش دستگیر شده است. 05/27/1394 - 02:11
اشتراک در پارتی