تازه های سایت

کد مطلب: 55440
3. اسفند 1402 - 8:20
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نهاوند اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن به پیوست اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه نهاوند اعلام می شود.

 تبلیغات رسمی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از3 اسفند شروع می‌شود.

مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي شود؛

1 - خانم فاطمه آقانوري فرزند محمد كد نامزد 15
2 - آقاي صفدر ابوالفتحي فرزند اكبر مشهور به عدالت كد نامزد 13
3 - آقاي محمد بحيرائي فرزند خدابخش مشهور به شيخ ساسان كد نامزد 17
4 - آقاي حجت اله بهركشكول فرزند حسن مشهور به كشكولي كد نامزد 18
5 - آقاي بهنام بيجنوند فرزند عزيزاله كد نامزد 19
6 - آقاي احمد پيرحياتي فرزند اكبر مشهور به خرم آبادي كد نامزد 23
7 - آقاي اميد جلالوند فرزند مجيدالله مشهور به الله يار كد نامزد 25
8 - آقاي ذبيح جلالوند فرزند نبي كد نامزد 26
9 - آقاي اصغر جهانيان فرزند اكبر مشهور به اصغر جهاني كد نامزد 27
10 - آقاي محمدصامد جهانيان فرزند نصرت اله مشهور به محمد جهانيان كد نامزد 28
11 - خانم ليلي حيدري فرزند محمدولي كد نامزد 32
12 - آقاي عبدالوحيد خزائي فرزند ابراهيم مشهور به وحيد كد نامزد 34
13 - آقاي علي خزائي فرزند نجفعلي كد نامزد 35
14 - آقاي علي جعفر خزائي فرزند كجر كد نامزد 36
15 - آقاي علي رضا خزائي فرزند مهرعلي كد نامزد 37
16 - آقاي غلامرضا خزائي فرزند علي كد نامزد 38
17 - آقاي علي ذوالفقاري فرزند نورمحمد كد نامزد 41
18 - آقاي مهدي زريني فرد فرزند حاجي رضا كد نامزد 42
19 - آقاي عيسي سراقي فرزند علي كد نامزد 43

20- آقاي فتحعلي سراقي فرزند شاطرعلي كد نامزد 45
21 - خانم ندا سوري فرزند محمد كد نامزد 52
22 - آقاي احسان سياه پوشي فرزند حشمت كد نامزد 53
23 - آقاي قدرت الله سيف فرزند عباداله كد نامزد 54
24 - آقاي عليرضا شهبازي فرزند نصرت اله كد نامزد 56
25 - آقاي حجت الله فاطمي كيا فرزند شكرعلي كد نامزد 61
26 - آقاي حبيب قياسي فرزند مصطفي كد نامزد 63
27 - آقاي سامان قيصري فرزند نورخدا كد نامزد 64
28 - آقاي مهدي قيطاسي فرزند ستار كد نامزد 65
29 - آقاي محمدتقي كاوياني فرزند نادر كد نامزد 67
30 - آقاي مصطفي كاوياني فرزند عزت اله كد نامزد 68
31 - آقاي حميد كمالوند فرزند بحرعلي كد نامزد 71
32 - خانم زهرا كوراني فرزند علي اصغر كد نامزد 73
33 - آقاي سعيد كياني فرزند محمدمراد كد نامزد 74
34 - آقاي رحم خدا مولوي فرزند حسن كد نامزد 79
35 - آقاي عليرضا نثاري فرزند احمد كد نامزد 81
36 - آقاي مصطفي ولي زاده فرزند علي حسين كد نامزد 83
37 - آقاي محسن هنرور فرزند عباس كد نامزد 82
38 - خانم فاطمه يزدان پناهي فرزند مهدي كد نامزد 84

ضمنا اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ 03/12/1402 آغاز مي شود و تا 24 ساعت قبل از شروع
اخذرأي ادامه خواهد داشت.

ضرغام احمدوند فرماندار شهرستان و رئیس حوزه انتخابيه نهاوند

دیدگاه شما