تازه های سایت

کد مطلب: 54676
6. آذر 1402 - 8:27
رئیس جدید و مدیر داخلی بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، در ابلاغی از طرف رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند دکتر بابک سمساری سرپرست بیمارستان آیت الله علیمرادیان شد.

با استعفای دکتر هدایت نوروزی رئیس بیمارستان آیت الله علیمرادیان طی ابلاغی از طرف دکتر زهرا ده‌بوره سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند، دکتر بابک سمساری به عنوان سرپرست این بیمارستان منصوب شد.

دکتر سمساری متخصص مسمومیت و پزشکی قانونی است و از سال ۱۳۹۶ در نهاوند فعالیت دارد.

همچنین حمیدرضاسیف مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند شد.

دکتر زهرا دهبوره  مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند، در ابلاغی حمیدرضاسیف را بعنوان سرپرست مدیریت بیمارستان آیت ا... علیمرادیان منصوب کرد .

حمیدرضاسیف مدرس دانشکده پیراپزشکی، دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری و کارشناسی ارشد روان شناسی است وبا بیش از ۱۴ سال مسئولیت اجرایی سابقه  مدیریت بیمارستان آیت ا... علیمرادیان ، مدیریت بیمارستان شهید آیت ا... قدوسی ، مدیریت فوریتهای پزشکی ، معاونت اجرایی و امور عمومی شبکه بهداشت و معاونت اداری مالی دانشکده پیراپزشکی را در کارنامه خود دارد .

 وی همچنین مدیر تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهید آیت ا... قدوسی بوده است.

وی هم اینک ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری نهاوند در دوره ششم را برعهده دارد .

دیدگاه شما