تازه های سایت

کد مطلب: 52446
15. اسفند 1401 - 8:19
سرپرست میراث فرهنگی نهاوند گفت: سه دانگ خانه قدیمی صمصام قبلاً از مالک خریداری شده، اما اعتبارات استانی پاسخگوی تملک بنانیست وپیشنهاد خریداری بخش باقیمانده از اعتبار ملی ارائه شده است.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، محمد احمدی با بیان اینکه برای تملک سه دانگ باقیمانده بنا به اعتبار زیادی با توجه به پیشنهاد مالک نیاز است افزود: با توجه به اعتبارات سال ۱۴۰۰ توانستیم سه دانگ از بنا را خریداری کنیم.

وی افزود: برای خرید سه دانگ دیگر مالک تصمیم دارد هر سه دانگ را یکجا به فروش برساند و به گفته مالک به طور کامل پول آن را می‌خواهد و چون مبلغ آن را بالا گفته ما باز پیگیر هستیم که بتوانیم سه دانگ دیگر را خریداری و کامل تملک کنیم.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه به محض تخصیص اعتبار و تملک خانه تاریخی صمصام درخواست موزه را صادر می‌کنیم گفت: با توجه به سفر وزیر میراث فرهنگی به شهرستان نهاوند، قول‌هایی که وزیر دادند اکثراً در حال پیگیری است، تسهیلات منطقه دو خواهران، ثبت خانه فاطمی، موزه و خانه صمصام، زمین پشت مسجد دوخواهران تمامی این موارد با توجه به سفر وزیر به شهرستان، مکاتبات آن انجام شده است و در حال پیگیری است.

دیدگاه‌ها

انتقادصریح کنیم پخش می کنیدهرموقع میراث فرهنگی نهاوندتوانست لائودیسه را کشف کندمی تواندبرای نهاوندموزه بسازدهرموقع تنوانست روزملی نهاوندراثبت کندمی تواندموزه بسازدهرموقع توانست نقل ونبات و سنل و کلواو.را ملی کندتاشهری دیگربنام خودش آن رامصادره نکندمی تواندموزه بسازدهرموقع توانست سرابهای نهاوند را جهانی کندمی تواندموزه بسازدهرموقع توانست اشخاص وفرهنگ تاریخ و تمدنی نهاوندرابه نسل جدیدمعرفی کندوکنگره وجشنواره برگزارکندمی تواندموزه بسازدهرموقع توانست فرش و مبل ومنبت نهاوندراکارآفرینی کندمی تواندموزه بسازدهرموقع توانست زبان لری و گویش ناونی را به نسل جدیدیاددهدمی تواندموزه بسازدهرموقع توانست نهاوندپایتخت کهن ایران را در سردرنهاوندبزندمی تواندموزه بسازد.

دیدگاه شما