تازه های سایت

کد مطلب: 52160
14. بهمن 1401 - 11:25
رئیس اداره هواشناسی نهاوند گفت: ایستگاه های باران سنجی نهاوند در سامانه اخیر بارشی رکورد دار بیشترین بارش ها در استان همدان بودند.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، بختیار شهبازی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: خوشبختانه در سامانه اخیر بارشی میزان بارندگی 48 ساعته در شهرستان نهاوند 39.2 میلیمتر بوده است.

وی اظهار داشت: میانگین ارتفاع برف در این شهرستان 8 سانتی متر بوده است و میزان کل بارش سال زراعی جاری از ابتدای مهرماه تاکنون در نهاوند 144.7 میلیمتر بوده است.

شهبازی افزود: آمارها نشان می‌دهد که میزان بارش در نهاوند تا تاریخ مشابه امروز 22 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: علی رغم بارش‌های اخیر ولی میزان بارش‌ها نسبت به میانگین بلند مدت 22 ساله 23 درصد کاهش را نشان می دهد.

رئیس اداره هواشناسی نهاوند گفت: رکورد دار بارش ها در پی سامانه اخیر با بارش خوب 76 میلیمتری در ایستگاه "تاریک دره" و 62 میلی متری "ده حیدر" نهاوند اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: طبق جدول میزان بارش های استان همدان؛ ایستگاه های باران سنجی تاریک دره، ده حیدر، گیان، میلاب و فارسبان نهاوند بیشترین بارش های استان را در سامانه بارشی اخیر داشته اند.

شهبازی بیان کرد: میانگین بلند مدت بارش های نهاوند تا امروز 187 میلیمتر بارش بوده است و همچنین میانگین بلند مدت بارش های سال زراعی در شهرستان 409 میلی متر بوده است.

وی در پایان گفت: با بارش 144 میلیمتری تا امروز؛ نهاوند پر بارش ترین شهر استان همدان است.

دیدگاه شما