تازه های سایت

کد مطلب: 51021
3. مهر 1401 - 15:06

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، رنگ بندی کرونایی  کشور اعلام شد.

طبق این گزارش ۲۰ شهر در وضعیت نارنجی، سایر شهرها در وضعیت آبی و زرد قرار دارد.

شهرستان نهاوند نیز هم چنان در شرایط زرد کرونایی قرار دارد.

  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:  بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته، در عدد صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز در عدد ۲۰ شهر باقی ماند. 

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۷ به ۲۲۹ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۷۱ به ۱۹۹ شهر رسید. 

قرمز: ۰ شهر نارنجی: ۲۰ شهر زرد: ۲۲۹ شهر آبی: ۱۹۹ شهر

دیدگاه شما