تازه های سایت

کد مطلب: 48305
8. آذر 1400 - 9:13
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از تزریق ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۲۷۶ دز واکسن کرونا در همدان خبر داد و گفت: ۱۷ هزار و ۱۲۳ دز یادآور تزریق شده است.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، محمد خزائی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به روند واکسیناسیون کرونا در استان اظهار کرد: تا پنجم آذرماه یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۳۷ دز در نوبت اول، ۹۷۲ هزار و ۱۱۶ دز در نوبت دوم و ۱۷ هزار و ۱۲۳ دز در نوبت سوم واکسن کرونا در استان تزریق شده که در مجموع دو میلیون و ۲۴۶ هزار و ۲۷۶ دز است.

وی با اشاره به تزریق ۵۰۰ هزار و ۲۵۱ دز در نوبت اول، ۳۸۸ هزار و ۴۷۰ دز نوبت دوم، ۶ هزار و ۳۹۶ دز نوبت سوم و در مجموع ۸۹۵ هزار و ۱۱۷ دز در شهرستان همدان خاطرنشان کرد: در نهاوند ۱۲۲ هزار و ۲۷۶ دز نوبت اول، ۹۶ هزار و ۹۹۲ دز نوبت دوم، ۲ هزار و ۲۷۵ دز نوبت سوم و در مجموع ۲۲۱ هزار و ۲۴۳ دز واکسن کرونا تزریق شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: در ملایر این میزان در نوبت اول ۱۹۹ هزار و ۴۳۰ دز، ۱۵۳ هزار و ۹۶۸ دز در نوبت دوم، و ۳ هزار و ۵۸ دز در نوبت سوم بوده که در مجموع به ۳۵۶ هزار و ۴۵۶ دز می‌رسد.

وی با بیان اینکه ۹۰ هزار و ۵۵۰ دز در نوبت اول ، ۶۴ هزار و ۹۹۳ دز نوبت دوم، ۶۲۶ دز در نوبت سوم و ۱۵۶ هزار و ۱۶۹ دز در مجموع واکسن کرونا در کبودراهنگ تزریق شده است افزود: در فامنین این میزان ۲۶ هزار و ۶۶۵ دز در نوبت اول، ۲۱ هزار و ۲۱۷ دز نوبت دوم، ۲۳۹ دز نوبت سوم و ۴۸ هزار و ۱۲۱ دز در مجموع بوده است.

خزائی با بیان اینکه در شهرستان درگزین ۲۹ هزار و ۴۲۶ دز در نوبت اول، ۲۳هزار و ۵۵۲ دز در نوبت دوم، ۴۴۵ دز در نوبت سوم و ۵۳ هزار و ۴۲۳ دز در مجموع واکسن کرونا تزریق شده است افزود: در رزن این میزان ۵۴ هزار و ۵۳۰ دز در نوبت اول، ۴۰ هزار و ۴۱۹ دز در نوبت دوم، ۶۱۵ دز در نوبت سوم و ۹۵ هزار و ۵۶۴ دز در مجموع بوده است.

وی با اشاره به اینکه در تویسرکان ۷۳ هزار و ۷۳۲ دز در نوبت اول، ۷۵ هزار و  ۷۹۴ دز نوبت دوم، یک هزار و ۲۹۰ دز در نوبت سوم و در مجموع ۱۳۲ هزار و ۸۱۶ دز واکسن کرونا تزریق شده است عنوان کرد: سهم شهرستان بهار ۸۴ هزار و ۴۴۷ دز نوبت اول، ۶۶ هزار و ۵۷۸ دز نوبت دوم، یک هزار و ۱۵۹ دز در نوبت سوم و در مجموع ۱۵۲ هزار و ۱۸۴ دز بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشی همدان با اشاره به اینکه در اسدآباد ۷۵ هزار و ۷۳۰ دز در نوبت اول، ۵۸ هزار و  ۴۳۳ دز نوبت دوم، یک هزار و ۲۰ دز در نوبت سوم و در مجموع ۱۳۵ هزار و ۱۸۳ دز واکسن کرونا تزریق شده است عنوان کرد: سهم دانشگاه یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۳۰۷ دز نوبت اول، ۹۱۳ هزار و ۶۸۳ دز نوبت دوم، ۱۶ هزار و  ۱۰۳ دز در نوبت سوم و در مجموع ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۳ دز بوده است.

انتهای پیام/

دیدگاه شما