تازه های سایت

کد مطلب: 46343
25. خرداد 1400 - 8:09
دادستان نهاوند در خصوص کشت دوم کشاورزان در نهاوند با توجه به کمبود آب اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، کشاورزانی که اقدام به کشت دوم نمایند و مجوز جهت برداشت آب زیرزمینی و سطحی نداشته باشند با تایید و پیگیری اداره منابع آب حق استفاده از آب رودخانه و ...را دارا نمی باشند.

 نظر به کاهش قابل ملاحظه نزولات جوی در سال آبی جاری و لزوم برنامه ریزی برای مقابله و کاهش تبعات منفی برای منافع آب زیرزمینی شهرستان نهاوند و با توجه به مشکلات پیش آمده بین کشاورزان در خصوص نحوه برداشت آب های سطحی رودخانه گاماسیاب و با توجه به نامه ارسالی از مدیریت منابع آب شهرستان مبنی بر اینکه در صورت زیر  کشت بردن زمین های کشاورزی برای بار دوم و متعاقب آن برداشت بی رویه و غیر قانونی از منابع آب زیرزمینی و سطحی شهرستان با بحران آب مواجه خواهد شد. لذا ضرورت دارد به نحوه مقتضی به کشاورزان سطح حوزه اطلاع داده شود چنانچه اقدام به کشت دوم نمایند و مجوز جهت برداشت آب زیرزمینی و سطحی نداشته باشند با تایید و پیگیری اداره منابع آب حق استفاده از آب رودخانه و ...دارا نمی باشد و نسبت به جمع آوری تمام ادوات مربوط به آبیاری و ضبط آن به نفع دولت اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند

دیدگاه شما