اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ها امیدوارند ساختمان عظیم الجثه ارشاد اسلامی نهاوند پس از سالها سکوت و کوچ هنرمندان و اهالی فرهنگ ، و سیاست های محدود مدیریت قبلی با حضور امیر بحیرایی جوان و تازه نفس خون تازه ای در کالبد فرهنگ و هنر این شهر تزریق شود.

محمدرضا احسانی در این آئین با بیان اینکه بزرگترین مجتمع استان در نهاوند بنا شده است، گفت: این ظرفیت بزرگ تنها برای کارمندان نیست و باید سایر مجموعه های مرتبط هم حضور داشته و ازین شرایط استفاده کنند و همه چیز در چارچوب قوانین و شئون باید در توسعه فرهنگ ،نمایش، فیلم و...که مرتبط است، باشد.

وی با بیان اینکه نهاوند فعالان شناخته شده ای در حوزه های مرتبط فرهنگ و هنری دارد و داشته است و بزرگانی دارد، گفت: متاسفانه ارتباط این افراد با اداره بیگانه و دور شده است که باید بازسازی شود.

مدیرکل فرهمگ و ارشاد اسلامی استان همدان، تاکید کرد: نباید مقابل نقد ها حمله کرد و با رسانه و اصحاب فرهنگ و هنر تعامل تقویت شود

گفتنی است، زینب سیف بنا به کسالت و بیماری در این مراسم حضور پیدا نکرد.