تازه های سایت

کد مطلب: 40328
10. بهمن 1398 - 8:07
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به معامله قرن گفت: این طرح‌ها در راستای تضعیف جبهه مقاومت و همچنین ایران از سوی آمریکایی‌ها مطرح می‌شود اما آن‌چه که واضح است شکست این طرح‌هاست.

به گزارش پایگاه خبری گرو، حسن بهرام نیا ضمن محکومیت طرح معامله قرن، بیان کرد: تاکنون در طول تاریخ از قبیل این طرح ها قبل از ریاست جمهوری ترامپ نیز زیاد مطرح شده است اما آن‌چه که واضح است همه این طرح ها محکوم به شکست می‌باشند.

وی اظهار کرد: این طرح‌ها در راستای تضعیف جبهه مقاومت و هم چنین ایران از سوی آمریکایی ها مطرح می‌شود اما آن‌چه که واضح است شکست این طرح هاست.

نماینده مردم نهاوند در مجلس تصریح کرد: از دیگر اهداف ارائه این طرح ها دوشیدن برخی از کشور های عربی منطقه و بهره برداری در جهت تامین منافع آمریکایی‌هاست. آمریکا تا زمانی که منافعش تامین شود با این کشور ها همراه خواهد بود اما زمانی که اندکی منافع آن به خطر افتد خود را عقب می کشد.

وی تاکید کرد: آن‌چه که واضح است این طرح ها از قبیل معامله قرن راه به جایی نخواهد برد. جبهه مقاومت و کشور های مسلمان منطقه که مورد هدف آمریکا قرار گرفته اند اجازه اجرایی شدن چنین طرح هایی را نخواهند داد. معامله قرن نیز محکوم به شکست است./ایسنا

انتهای پیام/س

دیدگاه شما