تازه های سایت

کد مطلب: 38841
3. مهر 1398 - 8:24
سرپرست جهادکشاورزی شهرستان نهاوند گفت: هر ساله با آغاز فصل برداشت سیب به منظور ثبات در بازار عرضه و تقاضا، افزایش ماندگاری بیشتر میوه و سودآوری برای کشاورزان آئین نگهداری سیب در سردخانه شهرستان نهاوند انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری گرو، علی  کمالی‌نژاد با بیان اینکه هدف از تدوین این آئین کار ارائه اصولی به منظور نگهداری سیب در سردخانه برای عرضه خارج از فصل است، افزود: رعایت آنها در مرحله برداشت، جور کردن، حمل به سردخانه، در طول مدت نگهداری و هنگام خروج میوه از سردخانه موجب حفظ هر چه بیشتر تازگی و ویژگیهای خاص رقم سیب مورد عمل خواهد بود.

وی ادامه داد: این آئین کار در مورد ارقامی از سیب که در  شهرستان تولید شده و دارای قابلیت نگهداری خوب یا متوسط هستند، قابل اجراست و می ‏توان آنها را از دو تا 9 ماه در سردخانه نگهداری کرد.

کمالی‌نژاد با بیان اینکه اصول و روش نگهداری سیب تازه در سردخانه به دو صورت انجام می گیرد، عنوان کرد: در روش اول نگهداری در دمای 3 درجه به منظور کم و محدود کردن تنفس و سایر فعالیتهای حیاتی میوه، کم و محدود کردن فعالیت باکتریها، قارچ‏ها شامل کپکها و مخمرها و جلوگیری از فساد میوه همچنین جلوگیری از تغییرات سریع کیفی میوه از قبیل تغییر رنگ، رسیدگی بیش از حد و آردی و نرم شدن میوه انجام می شود.

وی اضافه کرد: در روش دوم نگهداری در رطوبت نسبی و بالا به منظور کاهش تبخیر شدید و حفظ طراوت میوه، خارج کردن یا بی اثر کردن گازهای فرار ناشی از فعالیت حیاتی سیب و همچنین نگهداری آن در سردخانه‏ هایی که دارای آتمسفر کنترل شده هستند، می‏ تواند مدت نگهداری بعضی از ارقام سیب را طولانی ‏تر کند.

کمالی‌نژاد با بیان اینکه مسئولان و کارشناسان طی بازدید سردخانه های سطح شهرستان و بیان چگونگی ثمره نگهداری برای بررسی و کنترل وضعیت فنی و بهداشتی سردخانه هاپیش از پذیرش سیب به کشاورزان توضیح دادند و یادآور شد: سردخانه های سطح شهرستان در فصل برداشت سیب آماده پذیرش ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع سیب از کشاورزان شهرستان هستند.

انتهای پیام

دیدگاه شما