تازه های سایت

کد مطلب: 20693
19. مرداد 1393 - 9:26
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: مبارزه بیولوژیکی با آفت 3 هزار هکتار از مزارع ذرت نهاوند آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری گرو، احد ظفری در جمع کشاورزان نهاوند گفت: امسال 3 هزار زنبور براكون و تریکوگراما در سطح 3000 هزار هكتار از مزارع ذرت نهاوند رها سازی شده است که با تخم زیری در تخم پروانه کرم های ساقه خوار و برگ خوار مانع از رشد آنها در مزارع می شود و امسال با اجرای این طرح آفت برگ خوار ذرت 100 درصد كنترل شود.

وی گفت: عملیات رها سازی این دو نوع زنبور در مزارع ذرت به منظور کاهش مصرف سموم در مزارع با مشارکت کارشناسان حفظ نباتات شهرستان اجرا گردیده است زیراسالانه آفت كرم برگ و ساقه خوار ذرت بین30 تا 100 درصد به مزارع ذرت خسارت وارد می کند.

ظفری بیان داشت: عملیات مبارزه بیولوژیک با آفات کرم برگ و ساقه خوار  ذرت در سطح 3000هکتار از مزارع شهرستان نهاوند با رها سازی چند هزار زنبور براكون و تریکوگراما آغاز گردیده است.

وی افزود: این نوع زنبورها می توانند بر علیه تخم آفات ساقه خوار و برگ خوار ذرت و گیاهانی مانند سویا، پنبه و سیفی جات مبارزه بیولوژیکی کنند و مزارع را از به کار بردن سموم شیمیایی بی نیاز کند.

 مدیر جهاد کشاورزی نهاوند اظهار کرد: از مزایای استفاده از مبارزه بیولوژیکی کاهش آلاینده های زیست محیطی مانند انواع سموم خطرناک دفع آفت نباتات و گیاهان است که علاوه بر آن محصولات تولید شده با استفاده از این روش موجب ارتقای سلامت جامعه می شود.

وی بیان کرد: با تولید  این نوع زنبورها می توان2 آفت کرم ساقه خوار و برگ خوار را بدون نیاز به سموم شیمیایی در مزارع ذرت از بین ببرد زیرا  این نوع زنبور قبل از تولید به مزارع منتقل می شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: زنبور تریکو گراما تخم خود را در داخل تخم پروانه بید وارد کرد به این ترتیب به جای اینکه از یک تخم پروانه یک کرم خارج شود، با این روش پس از 8 تا 10 روز یک زنبور تریکوگراما تولید شد که می تواند با آفات مزارع به صورت بیولوژیکی مبارزه کند.

 ظفری افزود: حشرات مفیدی مانند زنبورهای براکون و تریکو گراما از طریق تکثیر در کارگاه پرورش حشرات مفیدانسکتاریوم به کشاوزران عرضه و بدین ترتیب جمعیت آن ها در طبیعت با رها سازی این زنبور ها زیاد می شوند و با رها سازی حشره عقیم وجفت گیری با حشره ماده جمعیت آفت کاهش می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند بیان کرد: عملیات رها سازی زنبور تریکوگراما وبراکون در مزراع ذرت  نهاوند بسته به جمعیت آفت و تعداد نسل های آفت بطور متوسط 3 تا 4 بار در طول دوره رشد محصول صورت می گیرد که تا کنون نتایج رضایت بخشی را داشته است.

وی اظهار کرد: زنبور ماده براکون لارو آفت را پیدا کرده و پس از فلج یا کشتن آن اقدام به تخم ریزی روی لارو نموده و آن را ازبین می برد که بدین منظور از لیوان هایی که داخل هریک از آنها 200 عدد زنبور براکون است و برای هر هکتار 5 عدد لیوان1000عدد زنبور براکون ماده استفاده می شود که با از بین بردن لارو آفت مانع خسارت محصول می شود.

دیدگاه شما