نمایش 1 - 1 از 1
مهدی چمران که سابقه 10 سال ریاست برشورای شهر تهران را دارد با 18 رای به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد . 06/11/1393 - 13:03
اشتراک در چمران