نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه نهاوند گفت: شهروندان نهاوند با تحویل داوطلبانه بیش از 30 دستگاه ماهواره استقبال خوبی از این طرح داشتند. 06/11/1393 - 09:22
اشتراک در استقبال شهروندان نهاوندی از طرح تحویل داوطلبانه ماهواره/ تصاویر