نمایش 1 - 1 از 1
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر جلال الدین امیری به عنوان رئیس شبکه بهداشت شهرستان نهاوند معارفه و از خدمات 4 ساله دکتر عباس سلگی تقدیر شد. 05/05/1393 - 10:13
اشتراک در عکس شبکه بهداشت نهاوند