نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند از سفر نوه امام خمینی (ره) و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به نهاوند خبر داد. 03/11/1393 - 08:54
اشتراک در مردم نهاوند آماده استقبال گرم از یادگار امام خمینی (ره)