نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان نهاوندگفت: قاتل جوان 21 ساله نهاوندی در کمتر از 20 ساعت در این شهرستان دستگیر شد. 01/26/1393 - 09:29
اشتراک در سرپرست فرماندهی انتظامی نهاوند