نمایش 1 - 1 از 1
مدیرمنابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت: به علت شیوع بیماری قارچی و زغالی موسوم به سوسک چوب خوار تا کنون۴۰ هکتار از درختان بلوط جنگل های گیان زرین باغ سیاهدره نهاوندخشک شده اند. 01/18/1393 - 09:30
اشتراک در مدیر منابع طبیعی نهاوند: بیماری، ۴۰ هکتار از درختان بلوط نهاوند را خشکاند