نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو : امام جمعه نهاوند گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش و نجات دهنده اقتصاد کشور با استفاده از نیروی انسانی و توانمندیهای داخلی است. 12/03/1392 - 09:00
اشتراک در امام جمعه نهاوند: اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش و نجات دهنده اقتصاد کشور است