نمایش 51 - 51 از 51
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: با توجه به بارش سنگین برف، رانندگان باید برای تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان، از زنجیر چرخ استفاده کنند. 09/21/1392 - 10:24

صفحه‌ها

اشتراک در بارش برف