نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو : مدیر بیمارستان شهید حیدری نهاوند گفت : بیش از 358 نفر در سال جاری در بیمارستان شهید حیدری نهاوند تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند 08/27/1392 - 08:49
اشتراک در بیش از ۳۵۸ نفر در بیمارستان شهیدحیدری شهرستان نهاوند تحت عمل جراحی چشم قرارگرفتند