نمایش 1 - 1 از 1
نهاوند - پایگاه خبری گرو به نقل از خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند از افزایش 3.3 دهم درصدی میزان زاد و ولد در نهاوند خبرداد. 08/01/1391 - 09:00
اشتراک در زاد و ولد در نهاوند 3.3 دهم درصد افزایش داشت/ کاهش مرگ و میرها