نمایش 1 - 1 از 1
چهار واحد مسکن سیل زدگان «جهاد همبستگی» توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه نهاوند در هفته دفاع مقدس افتتاح شد. 07/06/1399 - 08:27
اشتراک در واحد های مسکونی